Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

20.4.2017

Ředitel Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
vyhlašuje na čtvrtek 20. dubna 2017 zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteční v čase od 10:00 do 16:00 hodin.
Počet přijatých žáků je závislý na celkové kapacitě školy.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
  • pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky, ke své písemné žádosti přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
Pokud rodiče nemají možnost dokumenty vytisknout, dostanou je v tištěné podobě přímo u zápisu, nebo si je mohou vyzvednou kdykoliv ve škole.

    Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání
    Zápisový lístek
    Žádost o odklad povinné školní docházky

    Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

 


Informace k zápisům dětí do 1. tříd školního roku 2017/2018

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou.
Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat již od ledna 2017 v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312 934), abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu.