Aktuality

Burza středních škol

2.11.2017

Ve čtvrtek 2. listopadu se v prostorách tělocvičny Základní školy Ležáků uskutečnil v pořadí již 5. ročník prezentace středních škol. Akce byla tradičně připravena pro žáky 8. a 9. ročníků všech základních škol z Hlinska a jeho okolí, tedy nejen pro žáky z Ležákovky. Velké poděkování patří kolegům okolních základních škol, kteří předali informace o akci svým žákům i jejich rodičům a tak napomohli k velké účasti veřejnosti.
Od 15 hodin se mohli žáci společně se svými rodiči seznamovat se středními školami Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje a kraje Vysočina. Prezentace studijních oborů se v letošním roce zúčastnilo 32 středních škol. Poprvé se této prezentace účastnilo IPS Hlinsko, které nabídlo žákům své služby v oblasti kariérového poradenství.
Cílem této akce je usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední školy a žákům 8. ročníků přiblížit situaci, která je čeká příští rok. Velkým přínosem je rovněž příležitost pro rodiče zjistit si pro ně podstatné informace o nabízených studijních oborech jednotlivých škol přímo v Hlinsku.
V příštím roce budeme v této tradici i nadále pokračovat. Již nyní máme přislíbenu účast řady dalších škol.             Mgr. Romana Pažitná, výchovná poradkyně