Aktuality

Poděkování - úspěchy našeho absolventa Jana Vařečky

12.2.2018

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás oslovit jakožto ředitele Základní školy Ležáků v Hlinsku, abych Vám sdělil, že v loňském školním roce studium na naší škole zdárně dokončil Jan Vařečka a daří se mu pokračovat ve vysokoškolském studiu. Honza se během studia zúčastnil několika soutěží a jeho největším úspěchem bylo třetí místo v krajském finále studentského projektu Stavby Vysočiny a společně se dvěma spolužáky 1. místo v celostátní soutěži Hala roku Junior na ČVUT v Praze. 
Vzhledem k tomu, že ocenění vzdělání v české společnosti je jen velmi malé, jsou právě úspěchy žáků, které jste vy i my vzdělávali, jedním z mála povzbuzení v naší společné nelehké práci. Rádi bychom Vám a Vašim kolegům chtěli poděkovat za to, jak ke vzdělávání budoucích generací přistupujete. Budu rád, pokud naše poděkování budete tlumočit také všem kolegům ve Vašem sboru. 
Přeji Vám i celému sboru Vaší školy hodně úspěchu a zdaru při Vaší další pedagogické činnosti.

S pozdravem Ing. Ladislav Fiala, ředitel školy SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod