Aktuality

Zápis do 1.tříd

4.4.2018

Ředitel Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim vyhlašuje na čtvrtek 12. dubna 2018 zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteční od 10:00 do 16:00 hodin
U zápisu rodiče předloží:
- rodný list dítěte
- platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
- pro žádost o odklad povinné školní docházky dítěte - doporučení školského poradenského zařízení
                                                                                     - odborného lékaře nebo klinického psychologa 

 

Informace k zápisům dětí do 1. tříd školního roku 2018/2019
Vážení rodiče,
zápisy dětí do prvních tříd školního roku 2018/2019 proběhnou ve všech hlineckých základních školách ve čtvrtek 12. 4. 2018 v době od 10:00 do 16:00 hodin. Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2017 odložen začátek povinné školní docházky. Pokud u svého budoucího prvňáčka uvažujete o odkladu jeho povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Nejlépe, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou. Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat již nyní např. v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312 934), abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu. Je třeba počítat s delšími objednacími lhůtami v pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti mladší (narozené do 30. 6. 2013), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2012 do konce prosince 2012 k plnění školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna 2013 do konce června 2013 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Dokumenty je nutné předložit již při zapisu.

Ve školním roce 2018/ 2019 přijmeme maximálně 50 dětí.