Aktuality

Recitační soutěž - školní kolo

7.3.2018

Ve středu 7. března 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola,
kde byli vybráni zástupci z každé třídy, kteří svou třídu reprezentovali. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Výkony
byly hodnoceny porotou z řad pedagogů. Hodnotila se připravenost, úroveň a kultura projevu. Nechyběla ani 
návštěva rodičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

1. kategorie: 1. – 3. ročník:       1. místo: Natálie Staňková  3. A
                                                  2. místo: Ondřej Tomiška  3. A
                                                  3. místo: Anežka Doležálková  3. A

2. kategorie: 4. – 5. ročník:       1. místo: Izabela Trochová  5. A
                                                  2. místo: Kateřina Rakoušová  5. A
                                                  3. místo: Oliver Sodomka  4. A

3. kategorie: 6. – 9. ročník:       1. místo: Šárka Nováková  8. B
                                                  2. místo: Pavla Formánková  6. A
                                                  3. místo: Adéla Čepová  6. A

Vítězové byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Všem zúčastněným blahopřejeme.
fotky ze soutěže