Aktuality

Volby do školské rady

24.8.2018

ŘÁDNÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim pro volební období 01. 10. 2018 – 30. 09. 2021

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Volebním řádem školské rady vyhlašuje ředitel školy řádné volby do školské rady. Voleni budou:

2 zástupci pedagogických pracovníků školy,

2 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Činnost školské rady je vymezena v § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Termín konání voleb

 1. Řádné volby zástupců pedagogických pracovníků školy pro obě pracoviště se uskuteční v pondělí dne 24. 09. 2018 v době od 09:40 – 10:00 hodin.
 2. Řádné volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků školy se uskuteční
  na obou pracovištích školy v pondělí 24. 09. 2018 a v úterý 25. 09. 2018 vždy v čase od 07:30 – 15:00 hodin.

Volební místa

 1. Budova školy se sídlem ul. Ležáků 1449
 1. zapečetěná volební urna pro volbu jednoho zástupce pedagogických pracovníků školy (pracoviště školy se sídlem ul. Ležáků 1449) bude ve stanoveném termínu umístěna ve velké sborovně školy;
 2. zapečetěná volební urna pro volbu jednoho zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků školy (budova školy se sídlem ul. Ležáků 1449) bude umístěna ve vestibulu školy.

 

 1. Budova školy se sídlem ul. Poličská 757
 1. zapečetěná volební urna pro volbu jednoho zástupce pedagogických pracovníků dislokovaného pracoviště školy bude ve stanoveném termínu umístěna kanceláři zástupce ředitele školy;
 2. zapečetěná volební urna pro volbu jednoho zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků vzdělávajících se na dislokovaném pracovišti školy bude umístěna před kanceláří zástupce ředitele školy pro dislokované pracoviště.


  Hlasovací lístky pro volbu zákonných zástupců nezletilých žáků školy budou volně ke stažení na webových stránkách školy, a to nejpozději od středy 19. 09. 2018. Volební lístky budou prostřednictvím žáků současně distribuovány zákonným zástupcům. V den konání voleb si mohou voliči volební lístky vyzvednout na volebním místě. 

V Hlinsku dne 24. 08. 2018                                                     Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA

                                                                                            ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 24. 08. 2018