Aktuality

Hlasovací lístek - volby do školské rady

17.9.2018

Volební lístky vyvěšené na webových stránkách školy pouze informují zákonné zástupce o přihlášených a navržených kandidátech.
Platné volební lístky opatřené razítkem budou všem zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím žáků, popř. budou k vyzvednutí v den voleb v kanceláři školy.

________________________________________________________________________________________________________________________________

HLASOVACÍ LÍSTEK

řádné volby jednoho člena do školské rady při základní škole,
jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
pro volební období od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2021

(zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků vzdělávajících se ve škole – pracoviště Ležáků 1449)

Zakřížkujte jednoho Vámi zvoleného kandidáta.

  Květoslava Klinecká

  Zdenka Nevečeřalová

  Jaroslav Turek

  Jana Ondráčková

  Věra Matějů

  Eva Staňková

  Zuzana Šourková

  Petra Voldanová

________________________________________________________________________________________________________________________________

HLASOVACÍ LÍSTEK

řádné volby jednoho člena do školské rady při základní škole,
jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
pro volební období od 01. 10. 2018 do 30. 09. 2021

(zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků vzdělávajících se ve škole – pracoviště Poličská 757)

  Ludmila Hudcová

  Eliška Cachová