Aktuality

VÝSLEDKY ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

26.9.2018

VÝSLEDKY ŘÁDNÝCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

Pro volební období 01. 10. 2018 – 30. 09. 2021 byli do školské rady zvoleni:

  1. zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

    a, Pracoviště školy se sídlem ul. Ležáků 1449

 

Květoslava Klinecká                                                      60 hlasů

Zdenka Nevečeřalová                                                       10 hlasů

Jaroslav Turek                                                                    6 hlasů

Jana Ondráčková                                                               7 hlasů

Věra Matějů                                                                        5 hlasů

Eva Staňková                                                                    35 hlasů

Zuzana Šourková                                                                5 hlasů

Petra Voldanová                                                                 7 hlasů

 

               b, Pracoviště školy se sídlem ul. Poličská 757

Ludmila Hudcová                                                           20 hlasů

Eliška Cachová                                                                   1 hlas

 

  1. zástupci Pedagogických pracovníků školy
  1. Pracoviště školy se sídlem ul. Ležáků 1449

Mgr. Kristýna Burešová                                                     5 hlasů

Mgr. Monika Götzová                                                        0 hlasů

Mgr. Milena Houfová                                                         0 hlasů

Mgr. Michaela Stachurová                                                 0 hlasů

Mgr. Dana Chaloupková                                                    0 hlasů

Mgr. Petra Rakoušová                                                       0 hlasů

Mgr. Romana Pažitná                                                        2 hlasy

Mgr. Iveta Pekařová                                                           0 hlasů

Mgr. Dan Plíšková                                                              0 hlasů

Mgr. Michal Rakouš                                                            0 hlasů

Mgr. Helena Ročňáková                                                     0 hlasů

             Mgr. Hana Rybenská                                                          0 hlasů

Mgr. Jana Řezníčková                                                        0 hlasů

Mgr. Zdeňka Šiklová                                                           0 hlasů

Mgr. Miloslav Štěrba                                                           0 hlasů

Mgr. Jana Vašíčková                                                           0 hlasů

Monika Zahálková                                                           14 hlasů

Petra Svobodová                                                                 0 hlasů

Šárka Šebestová                                                                  0 hlasů

 

  1. Pracoviště školy se sídlem ul. Poličská 757

Mgr. Jana Kavalírová                                                                5 hlasů

Mgr. Miroslav Vodička                                                                   1 hlas

Mgr. Lucie Uhrová                                                                        0 hlasů

Ing. Dagmar Kočová                                                                    0 hlasů

Mgr. Jana Znamínková                                                                2 hlasy

Dita Kostelecká                                                                            2 hlasy

Zápisy volebních komisí, včetně všech hlasovacích lístků, jsou ke kontrole v kanceláři školy.

Složení školské rady:

Květoslava Klinecká, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Ludmila Hudcová, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Monika Zahálková, zástupce pedagogických pracovníků školy

Mgr. Jana Kavalírová, zástupce pedagogických pracovníků školy

Bc. Martin Vtípil, DiS., člen školské rady jmenovaný zřizovatelem

Bc. Věra Sokolová, člen školské rady jmenovaný zřizovatelem

 

V Hlinsku dne 26. 09. 2018                                     Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA

                                                                                            ředitel školy