Aktuality

Vyhlášení zápisu do 1. tříd

11.4.2019

odkaz na potřebné formuláře
Desatero pro rodiče
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - informace

Ředitel Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim vyhlašuje na čtvrtek 11. dubna 2019 zápis do 1.tříd pro školní rok 2019/2020. Zápis se uskuteční v čase od 10:00 do 16:00 hodin.
U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky.

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školního roku 2019/2020
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2018 odložen začátek povinné školní docházky.
Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět,
že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste
všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena
a vzali jste je k zápisu s sebou.
Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické
poradně Hlinsko, Nádražní 548, abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém
předstihu (tel. 469 312 934).
Ve školním roce 2019/2020 přijmeme maximálně 50 dětí. 

Ing. Mgr. Bc. TOMÁŠ LOUDA, MBA
ředitel školy