Aktuality

Recitační soutěž - školní kolo

12.3.2019

fotky z recitace
V úterý 12. března 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola,

kde byli vybráni zástupci z každé třídy zástupci, kteří svou třídu reprezentovali. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Výkony

byly hodnoceny porotou z řad pedagogů. Hodnotila se připravenost, úroveň a kultura projevu. Nechyběla ani

návštěva rodičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

 

1. kategorie: 1. – 3. ročník:       1. místo: Castle Zoya  1. A

                                                  2. místo: Uhrová Michaela  2. A

                                                  3. místo: Nevečeřalová Zdenka  2. A

 

2. kategorie: 4. – 5. ročník:       1. místo: Staňková Natálie  4. A

                                                  2. místo: Doležálková Anežka  4. A

                                                  3. místo: Říhová Barbora  5. A

 

3. kategorie: 6. – 9. ročník:       1. místo: Duchečková Nikol  6. A

                                                  2. místo: Rakoušová Kateřina  6, A

                                                  

 

Vítězové byli odměněni knížkou, diplomem a sladkostí.  Všem zúčastněným blahopřejeme.