Aktuality

Organizace závěru školního roku 2018/2019

10.6.2019

Pondělí 24. 06. 2019
Ukončení vyučování:
 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.,  2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.
Činnost: Vybírání a kontrola učebnic. 
 
Úterý 25. 06. 2019 
Ukončení vyučování:
 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.,  2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.
Filmové představení „Jak vycvičit draka 3“
-    6. – 8. ročník začátek představení v 08:15 hodin
-    9. ročník začátek představení v 10:00 hodin
Činnost: V mezičase bude dokončena kontrola a rozdání nových učebnic.

Středa 26. 06. 2019
Ukončení vyučování:
 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.,  2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.
Od 10:00 hodin bude v tělocvičně připraven pro žáky 1. i 2. stupně výchovně vzdělávací program „Cimbálová muzika RÉVA“
Činnost: Úklid tříd. 

Čtvrtek 27. 06. 2019
Ukončení vyučování:
 1. stupeň po 4. vyučovací hodině, v 11:40 hod.,  2. stupeň po 5. vyučovací hodině, v 12:35 hod.
Filmové představení „Jak vycvičit draka 3“
-    třídy 1. stupně začátek představení v 08:15 hodin
Činnost: Třídnické hodiny, vyklízení šaten a šatních skříněk. 

Pátek 28. 06. 2019
Ukončení vyučování:
 1. i 2. stupeň po 1. vyučovací hodině, v 08:45 hod.
Činnost: Poučení žáků o BOZP v průběhu hlavních prázdnin, předávání vysvědčení. 

Ředitel školy Ing. Mgr. Bc. TOMÁŠ LOUDA, MBA