Aktuality

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

27.11.2019

Vánoční těšení na Ležákovce
Každoroční „Vánoční těšení“, vítání vánočních svátků na Ležákovce, připadlo letos na 27. listopadu. Od 16 hodin začalo odpoledne věnované blížícím se Vánocům s tradičním rozsvícením vánočního stromečku. Celá škola byla slavnostně vyzdobena nejen obrázky, ale i výrobky žáků s vánoční tematikou. Všechny příchozí při vstupu do budovy školy vítal slavnostně vyzdobený vestibul s betlémem. Program zahájila úvodní řečí paní učitelka Jana Řezníčková, poté si vzal slovo pan ředitel Tomáš Louda a pan starosta Miroslav Krčil, 
který nás přišel podpořit jako i jiní významní hosté, vedoucí odboru školství Martin Vtípil, ředitelé hlinecký škol i školek. S radostí jsme přivítali všechny rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky. Celou dobu nám dělali společnost Mikuláš, čerti a andílci, kteří nestrašili zlobivé, ale spíše obdarovávali děti sladkostmi. Ve vestibulu školy mohli malí nedočkavci napsat dopis Ježíškovi, co by si přáli najít pod vánočním stromečkem, a pak ho poslat „andělskou poštou“. Po úvodních slovech pana ředitele a pana starosty následovalo pásmo vánočních písní a básniček od pěveckého sboru žáků praktické a speciální školy pod vedením Dagmar Kočové. Pak jsme všechny pozvali do výtvarných dílniček, kde si mohly nejen děti, ale i jejich rodiče vyrobit vánoční přáníčka, skřítky, ozdobit skleněnou bambulku na stromeček. Nechyběly ani stánky školní družiny, Fokusu, žáků čtvrté a páté třídy. Na stolech vonělo velké množství vánočního cukroví, ale i dalších dobrot, které napekly maminky, babičky, paní učitelky a také šikovné děti. O půl šest jsme se všichni zase sešli u vánočního stromečku, kde nám pan ředitel Tomáš Louda popřál šťastné a veselé Vánoce, které nejsou jenom o „vánočním šílenství“. Ale jsou to především svátky klidu a míru, kdy jsou všichni spolu pohromadě. Na závěr vystoupil pěvecký sbor Hlásek pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové s vánočními koledami. Poté nastalo odpočítávání a rozsvícení vánočního stromečku Ležákovky. Všichni odcházeli vánočně naladěni před blížícím se adventem a vánočními svátky.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo s námi přišel zahájit adventní čas a samozřejmě velké poděkování patří učitelům a žákům, kteří se zapojili a pomáhali na „Vánočním těšení“. 
Mgr. Michaela Stachurová, ZŠ Ležáků