Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

28.1.2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim

vyhlašuje na čtvrtek 23. dubna 2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (obě doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky).

Informace k zápisům k povinné školní docházce
pro školního roku 2020/2021

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2019 odložen začátek povinné školní docházky.

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí,
abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou.

Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548, abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu (tel. 469 312 934).

Ve školním roce 2020/2021 přijmeme maximálně 50 dětí.