Aktuality

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy

11.3.2020

Zákonní zástupci, kteří budou svého zaměstnavatele žádat o ošetřovné při péči o dítě do 13 let, si mohou potřebný formulář vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři školy (dosud dostupný a školou potvrzovaný formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)“ zůstává dle informace OSSZ stejný i přes prodloužení věkové hranice z 10 na 13 let).

Upozornění: OSSZ nás požádala o zprostředkování informace, že v průběhu ošetřovného se mohou zákonní zástupci vystřídat maximálně jedenkrát.

Vzhledem k tomu, že škola aktuálně neví, jak dlouho bude nařízené mimořádné opatření trvat, bylo by vhodnější o dané potvrzení požádat až poté, co bude znám termín ukončení mimořádného opatření (prosím konzultujte se svým zaměstnavatelem).

V případě, že toto potvrzení potřebujete pro svého zaměstnavatele bezodkladně, kontaktujte prosím vedení školy na telefonním čísle 469 311 597, popř. 731 576 355.

TISKOPIS KE STAŽENÍ