Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2.4.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nelehké situaci, která nastala, a s ohledem na blížící se termín zápisu Vašich dětí do 1. tříd si Vám dovolujeme touto cestou předat několik základních informací k zápisu na naší škole. 

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2020 v době od 10:00 do 16:00 hodin.
 

V souladu s doporučením ministra školství, mládeže a tělovýchovy zápis proběhne bez osobní přítomnosti vašeho dítěte ve škole.
 

Podívejte se k nám do školy alespoň virtuálně. 


ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

1. Přihlášku, včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí, lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Toto podání lze učinit:

 • prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky ntmmmd9);
 • emailem s elektronickým podpisem - nelze zaslat prostý email (žádosti prosím zasílejte na e-mail: red@zslezaku.cz);
 • poštou (na adresu školy Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko).

V tomto případě je třeba, aby byla Vaše žádost se všemi přílohami doručena do školy v období od 01. 04. do 23. 04. 2020 (nejpozději však ve čtvrtek 23. 04. 2020).
 

2. Vyloučeno ale není ani osobní podání žádosti přímo ve škole.

 • osobní podání je možné učinit pouze ve čtvrtek 23. 04. 2020 v čase od 10:00 do 16:00 hodin.

             Bližší pokyny k organizaci osobního podání uveřejníme na našich stránkách ve středu 15. 04. 2020.


 

KDE SEŽENU POTŘEBNÉ ŽÁDOSTI:

Žádosti s veškerými přílohami si již nyní můžete stáhnout a vytisknout z našich webových stránek.
Tyto dokumenty jsou umístěny ve složce „Dokumenty a formuláře“, popř. využijte tohoto aktivního odkazu: Formuláře ke stažení

Zde máte pro názornost uvedeny obě žádosti s výčtem všech povinných příloh:

PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ZÁPIS do 1. tříd)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Příloha č. 1 – Prohlášení zákonného zástupce
Příloha č. 2 – Informovaný souhlas – GDPR
Příloha č. 3 – Zápisová lístek


ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
Žádost o odklad povinné školní docházky

Příloha č. 1 – Prohlášení zákonného zástupce – Odklad

Dvě povinné přílohy stanovené školským zákonem:
         -  d
oporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
         -  doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.

Pokud si nemáte možnost z webových stránek uvedené dokumenty vytisknout, obraťte se na nás – žádosti Vám vytiskneme a společně se domluvíme na způsobu jejich předání.


 

BĚHEM ZÁPISU SE MŮŽETE SETKAT S NÁSLEDUJÍCÍMI SITUACEMI:

a, Chci podat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021, tedy od 01. 09. 2020

 • z našich webových stránek si stáhnete dokument „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ (včetně všech 3 příloh);
 • kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte škole (včetně příloh);
 • po obdržení žádosti Vás prostřednictvím sms zprávy informujeme o přiděleném registračním čísle
  – registrační číslo bude zasláno na mobilní telefon obou v žádosti uvedených zákonných zástupců
  (rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
  u každého uchazeče a to na webových stránkách jednotlivých škol a na veřejně přístupném místě v každé škole
  ).
   

b, Chci podat žádost o odklad povinné školní docházky [mám již k dispozici obě školským zákonem stanovené přílohy, kterými jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa]

 • z webových stránek naší školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (včetně na webu umístěné 1 přílohy);
 • kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte škole (včetně přílohy);
 • k žádosti zároveň nezapomenete připojit obě školským zákonem stanovené přílohy – tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
  a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa.
   

c,  Chci podat žádost o odklad povinné školní docházky (nemám k dispozici všechny školským zákonem stanovené přílohy)

 • z webových stránek naší školy si stáhnete dokument „Žádost o odklad povinné školní docházky“ (včetně na webu umístěné 1 přílohy);
 • kompletně vyplněnou a Vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte škole (včetně přílohy);
 • vzhledem k tomu, že nemáte k dispozici jednu (nebo obě) ze zákonem stanovených příloh – tedy doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa, musíte současně podat žádost o přijetí, a to tak, jak je uvedeno v bodě a);

SOUČASNĚ TEDY PODÁVÁTE OBĚ ŽÁDOSTÍ (žádost o přijetí i žádost o odklad). Na dalším postupu se s Vámi domluvím individuálně. 
 

V případě potřeby jakkoliv doplnit výše uvedené informace (např. řešení situace týkající se přestupu žáka z jiné školy), či potřeby konzultací potřebných k vyplnění některého z požadovaných dokumentů, mě prosím kontaktujte:

Kancelář školy:           469 311 597
Mobil:                         731 576 355
E-mail:                        red@zslezaku.cz

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA
ředitel školy