Aktuality

Nové úkoly u tříd 2. stupně od 30. 3. do 3 . 4 2020

30.3.2020

Milí žáci,
materiály, které máte nově zavěšeny ve složce "Třídní nástěnky", jsou podkladem pro vaši samostatnou práci v období od 30. 03. 2020 do 03. 04. 2020.
Prosíme vás, abyste si zadávanou práci průběžně zpracovávali, případné dotazy konzultovali se svými učiteli, využijte prosím emailů uvedených na stránkách školy.
p. řed. Louda