Aktuality

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

23.4.2020

Ze srdce děkujeme všem rodičům a budoucím prvňáčkům, že jste si vybrali právě naší školu a věříme, že se Vám u nás bude líbit. Těšíme se na Vás 1. září. Všichni z Ležkovky

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim, se sídlem Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko, svým ředitelem rozhodla v souladu s ustanoveními § 46, § 165 odst. 2 písm. e)
a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

uchazeč / uchazečka pod přiděleným registračním číslem je
2020/Lež/001 přijat (a)
2020/Lež/002 přijat (a)
2020/Lež/003 přijat (a)
2020/Lež/004 přijat (a)
2020/Lež/005 přijat (a)
2020/Lež/006 přijat (a)
2020/Lež/007 přijat (a)
2020/Lež/008 přijat (a)
2020/Lež/009 přijat (a)
2020/Lež/010 přijat (a)
2020/Lež/011 přijat (a)
2020/Lež/012 přijat (a)
2020/Lež/013 přijat (a)
2020/Lež/014 přijat (a)
2020/Lež/015 přijat (a)
2020/Lež/016 přijat (a)
2020/Lež/017 přijat (a)
2020/Lež/018 přijat (a)
2020/Lež/019 přijat (a)
2020/Lež/020 přijat (a)
2020/Lež/021 přijat (a)
2020/Lež/022 přijat (a)
2020/Lež/023 přijat (a)
2020/Lež/024 přijat (a)
k základnímu vzdělávání do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Vyvěšeno: 11. 05. 2020 Bude sňato: 26. 05. 2020

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA
ředitel školy