Aktuality

INFORMACE O ORGANIZACI NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020

8.5.2020

Vážení rodiče,

z médií, ale i od třídních učitelek vašich dětí už víte, že od pondělí 25. 05. 2020 budou mít žáci prvního stupně možnost vrátit se zpátky do školy. Třídní učitelky od vás již zjišťovaly předběžný zájem o pobyt vašich dětí ve škole, bohužel vám nedokázaly vzhledem k neustále se vyvíjející situaci odpovědět na všechny dotazy. V připojeném dokumentu Organizační informace k zahájení výuky se vám pokusím objasnit základní pravidla a možnosti školy spojené s osobní přítomností vašich dětí ve škole v kontextu stanovených krizových opatření.

Prosím, abyste přiložený dokument pečlivě pročetli a zvážili, zda své děti do školy pošlete, či nikoliv. Současně si prosím pročtěte připojený dokumenty  „Souhlas zákonného zástupce s osobní účastí dítěte na vzdělávacích aktivitách" a „Čestné prohlášení", které budete v případě zájmu o prezenční vzdělávání před prvním vstupem vašeho dítěte do školy podepsané odevzdávat (tato povinnost vám byla stanovena rozhodnutím ministerstva školství). 

Třídní učitelky si vás dovolí v průběhu pátku 15. 05. 2020 telefonicky znovu kontaktovat a požádají vás o vaše závazné rozhodnutí.

Celkový počet přihlášených žáků je pro nás velmi zásadní hned z několika důvodů:

 • při vytváření  skupin, do kterých budou vaše děti rozděleny (maximální počet pro jednu skupinu je stanoven na 15 žáků, složení skupiny bude po celou dobu neměnné);
   
 • pro vyřešení otázek personálního zajištění dopolední vzdělávací části i odpolední části zaměřené na zájmové vzdělávání našich žáků (rádi bychom umožnili všem dětem, aby měly v rámci dopolední části svoji paní učitelku, bohužel to však vzhledem ke stanovenému maximálnímu počtu žáků ve skupině nemůžeme umožnit všem);
   
 • pro dořešení organizace stravování žáků ve školní jídelně (kdo z žáků nemá přihlášené obědy, bude tak moci učinit ve školní jídelně).

Třídní učitelky od vás budou v pátek zjišťovat nejen váš zájem o pobyt vašeho dítěte ve škole, ale také:

 • váš zájem o účast na dopolední i odpolední části (provoz ranní družiny dle pokynů MŠMT nemůže být zajišťován)
   
 • pokud to bude možné, případný čas odchodu vašeho dítěte ze školy (provoz školy bude ukončen v 16 hodin);
   
 • zájem o stravování ve školní jídelně (stravování ve školní jídelně bude probíhat v konkrétním čase stanoveném mezi 11. – 14. hodinou, konkrétní čas bude stanoven ředitelkou školní jídelny až v návaznosti na celkový počet přihlášených žáků).

Pobyt žáků ve škole nebude probíhat podle standardního rozvrhu hodin. Dopolední část bude vzdělávací (zaměřená na plnění úkolů zasílaných aktuálně žákům prostřednictvím třídních nástěnek na webových stránkách školy), cílem odpolední části pak bude zajistit zájmové vzdělávání.

Konečné informace o rozdělení žáků do jednotlivých skupin, o časech příchodu jednotlivých skupin, o místě jejich srazu, o způsobech vyzvedávání žáků ze školy budou oznámeny
na webových stránkách školy v návaznosti na informace získané třídními učitelkami od vás.

Děkuji vám za trpělivost, vaše podněty a především za výbornou spolupráci s třídními učitelkami.

V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím kontaktuje. E-mail: red@zslezaku.cz, mobil: 731 576 355
S pozdravem, Tomáš Louda  

Všechny zmíněné dokumenty naleznete na TŘÍDNÍCH NÁSTĚNKÁCH.