Aktuality

INFORMACE O ORGANIZACI NA 2. STUPNI OD 8. 6. 2020

28.5.2020

Vážení rodiče,

z médií, ale i od třídních učitelek vašich dětí už víte, že od pondělí 08. 06. 2020 budou mít žáci druhého stupně základní školy možnost vrátit se zpátky do školy. Třídní učitelky od vás již zjišťovaly předběžný zájem o pobyt vašich dětí ve škole, bohužel vám nedokázaly odpovědět na všechny vaše dotazy – metodický pokyn MŠMT jsme obdrželi ve středu 27. 05. 2020 až v pozdních večerních hodinách.  

V připojeném dokumentu Souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na vzdělávacích aktivitách ve škole se vám pokusím objasnit základní pravidla a možnosti školy spojené s osobní přítomností vašich dětí ve škole v kontextu stanovených pravidel.

Prosím, abyste přiložený dokument pečlivě pročetli a zvážili, zda své děti do školy pošlete, či nikoliv. Současně si prosím pročtěte druhý připojený dokument Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které budete v případě zájmu o prezenční vzdělávání před prvním vstupem vašeho dítěte do školy podepsané odevzdávat. Tato povinnost vám byla stanovena rozhodnutím ministerstva školství. 

Třídní učitelky si vás dovolí v průběhu pondělí 01. 06. 2020 telefonicky znovu kontaktovat a požádají vás o vaše závazné rozhodnutí, týkající se účasti/neúčasti vašeho dítěte na prezenčním vzdělávání.

Celkový počet přihlášených žáků je pro nás velmi zásadní hned ze dvou důvodů:

  • při vytváření  jednotlivých skupin, do kterých budou vaše děti rozděleny (maximální počet pro jednu skupinu je stanoven na 15 žáků);
  • pro vyřešení otázek personálního zajištění vzdělávacích aktivit v rámci dopoledního výukového bloku.

Pobyt žáků ve škole nebude probíhat podle standardního rozvrhu hodin.

Pravděpodobný průběh osobní přítomnosti žáků ve škole:

  • každá skupina se prezenčních aktivit ve škole bude účastnit 2x v týdnu vždy v čase od 8 do 13 hodin – čas a místo srazu budou upřesněny (konkrétní dny budou stanoveny s ohledem na zpětnou vazbu získanou třídními učiteli od vás);
  • prezenční setkání v daný den budou tvořit:
    •   tři vzdělávací bloky, v rámci kterých bude objasňováno nebo upevňováno učivo ze samostatného vzdělávání žáků (s důrazem zejména na matematiku, český jazyk a literaturu, anglický jazyk, případně další předměty dle potřeb žáků)
    •   jeden 30 minutový blok věnovaný organizačním záležitostem (třídnická hodina – vracení učebnic, předávání vysvědčení).

O zařazení dítěte do konkrétní skupiny (o jejím označení) budete informováni telefonicky třídním učitelem nejpozději ve čtvrtek 04. 06. 2020. Organizace vzdělávacích aktivit skupiny, do které bude vaše dítě zařazeno, uveřejníme nejpozději v pátek 05. 06. 2020 na webových stránkách školy (prosíme tedy o jejich sledování).

Z organizačních důvodů (již probíhající prezenční účast žáků 1. stupně hlineckých základních škol) nejsme schopni zajistit stravování ve školní jídelně.

Děkuji vám za trpělivost, vaše podněty a především za výbornou spolupráci s třídními učitelkami.

V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím kontaktujte, e-mail: red@zslezaku.cz , mobil: 731 576 355.

S pozdravem, Tomáš Louda 

Všechny zmíněné dokumenty naleznete na TŘÍDNÍCH NÁSTĚNKÁCH.