Aktuality

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NA 2. STUPNI

2.6.2020

Vážení rodiče,
děkuji za vaši trpělivost a vstřícnost při komunikaci s třídními učiteli při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit vašich dětí ve škole.

Na třídní nástěnky jednotlivých tříd byly aktuálně umístěny informace týkající se samotné organizace vyučovacích aktivit (vzhledem k počtu přihlášených žáků byla v každé třídě vytvořena vždy jedna skupina). Řiďte se prosím informacemi uvedenými v dokumentu umístěném na třídní nástěnce třídy, do které je vaše dítě zařazeno.

Chtěl bych vás tedy požádat o seznámení se s harmonogramem stanoveným pro prezenční vzdělávací aktivity jednotlivých tříd (den, čas a místo srazu, čas ukončení prezenčních aktivit).

Současně najdete na třídních nástěnkách  3 požadované dokumenty. Prosím o jejich vytištění a podepsání, žáci je budou před prvním vstupem do budovy školy odevzdávat vyučujícímu: 

  • Časový harmonogram 
  • Čestné prohlášení
  • Souhlas zákonných zástupců s osobní účastí dítěte na vzdělávacích aktivitách

Děkuji za spolupráci. Tomáš Louda