Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE A DALŠÍ NÁVŠTĚVY ŠKOLY

3.9.2020

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY!!! PROSÍME VÁS, ABYSTE CO MOŽNÁ NEJVÍCE OMEZILI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY. POKUD BUDE NEZBYTNĚ NUTNÉ ŠKOLU NAVŠTÍVIT OSOBNĚ, JE TŘEBA OHLÁSIT SVOJI NÁVŠTĚVU NEJPRVE V KANCELÁŘI ŠKOLY A OMEZIT POHYB PO ŠKOLE POUZE NA VESTIBUL ŠKOLY - NECHOĎTE PROSÍM ZA SVÝMI DĚTMI PŘÍMO DO TŘÍD.

   PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY POUŽIJTE DEZINFEKCI NA RUCE:

  • ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID);
  • v nástěnných dávkovačích na dezinfekci rozmístěných po škole je umístěna gelová dezinfekce CHIRODERM GEL nebo ME TOO Hand Sanitizer Hygienický gel Classic.

Pozn.: Bezpečnostní listy k dezinfekcím jsou umístěny u vstupu do budovy školy, v elektronické podobě na webových stránkách školy.

V PŘÍPADĚ, ŽE NA SOBĚ POZORUJETE JAKÉKOLIV PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, průjem apod.) NEVSTUPUJTE DO ŠKOLY!

Dále VÁS prosíme:

V PŘÍPADĚ, ŽE POZORUJETE NA SVÉM DÍTĚTI PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýmy, bolest v krku, bolest hlavy, průjem apod.) NEPOSÍLEJTE HO PROSÍM DO ŠKOLY!

 

INFORMACE PRO ŽÁKY PO VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY (nejpozději při opouštění šatny):

  • použij dezinfekci na ruce (ve stojanových dávkovačích u vstupů do budovy školy je umístěna alkoholová dezinfekce Anti-COVID); 
  • v nástěnných dávkovačích na dezinfekci rozmístěných po škole je umístěna gelová dezinfekce CHIRODERM GEL nebo ME TOO Hand Sanitizer Hygienický gel Classic;
  • popřípadě použij dezinfekci vlastní

DÁLE TĚ PROSÍME:

  • v prostorech šatny se zdržuj co nejméně (převlékni se a jdi hned do své třídy);
  • dbej na zvýšenou hygienu