Aktuality

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - DISTANČNÍ VÝUKA

13.10.2020

Usnesením vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020.

Všechny třídy 1. a 2. stupně přecházejí na distanční výuku v období od 14. října do 23.října. 2020. 

Sledujte Třídní nástěnky, na které budou vyvěšovány úkoly pro jednotlivé třídy. V případě nejasností či dotazů se obracejte na vyučující přes jejich školní emaily

V termínu  26. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny a žákům nebude zasílána práce pro distanční vzdělávání.

Usnesení vlády se  nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona, tzn. odloučené pracoviště Poličská. Výuka zde i nadále probíhá prezenčně.

Tomáš Louda, ředitel školy