Aktuality

PRVŇÁČCI A DRUHÁČCI SE VRACÍ DO ŠKOLY :-)

18.11.2020

Vážení rodiče prvňáčků a druháčků,

od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost vašich dětí ve škole, tato je však podmíněna:

  • zajištěním výuky v homogenních skupinách (kolektivech tříd, které se neslučují, ani jinak neprolínají),
  • povinností nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • zakázem zpívání a sportovních činností při vzdělávání,
  • zachováním homogenity skupiny při realizaci vzdělávacích činností ve venkovních prostorách i mimo ně
  • zajištěním homogenity skupiny při provozu školní družiny (provoz ranní i odpolední).

Vzhledem k výše uvedenému bychom Vás chtěli požádat:

  • žáci 1. ročníku sraz v 8:00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy (zde si žáky vyzvedne třídní učitelka, tato dohlédne na převlečení žáků a odvede si žáky do třídy)
  • žáci 2. ročníku sraz v 7:45 hodin před hlavním vchodem do budovy školy (zde si žáky vyzvedne třídní učitelka, tato dohlédne na převlečení žáků a odvede si žáky do třídy)

Prosíme o dodržování stanoveného času srazu před budovou školy. Děkujeme.

  • vzhledem k tomu, že budou žáci v rouškách celý den, vybavte prosím svoje děti minimálně ještě jednou náhradní rouškou a igelitovým sáčkem pro uložení roušky použité.
  • výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu (hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou vyučující nahrazovat jinými aktivitami, dle potřeb a aktuálních možností žáků).

V případě potřeby se na mne prosím obracejte na telefonním čísle 731 576 355.

Děkuji na Vaši spolupráci, Tomáš Louda