Aktuality

BOBŘÍK INFORMATIKY

16.11.2020

I naše škola se již několik let řadí mezi „Bobří školy“. Online soutěž Bobřík informatiky pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o předmětovou soutěž, která je podporovaná Ministerstvem školství.

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Soutěž letos probíhala on-line žáci mohli soutěžit z domova. I přes tuto změnu se zapojilo mnoho žáků. Někteří byli velmi úspěšnými řešiteli.

Kategorie Mini

IV. A nejlépe se umístila Míša Uhrová se 161 body, následovala ji Zděňka Nevečeřalová se 148 body a Lukáš Henych se 145 body.

V. A nejlépe se umístil Sitař Antonín s 192 body, následovala ho Gabča Byrtusová a Péťa Hendrich shodně se 156 body.

Kategorie Benjamin

VI. A nejlépe se umístil Alex Šourek se 172 body, následovala ho Natálka Staňková se 156 body a Verunka Šebestová se 132 body.

VII. A nejlépe se umístila Alenka se 160 body, následovala ji Eliška se 156 body