Aktuality

USNESENÍ VLÁDY - provoz škol od 4.1. do 10.1. 2021

27.12.2020

Vážení rodiče,
usnesením vlády bude výuka od 4. ledna 2021 v 1. a 2. ročníku probíhat prezenčně dle rozvrhu za normálního provozu.
3. až 9. ročníky přechází opět na distanční výuku přes Google Classroom.
V rozvrhu máte vyznačeny hodiny, ve kterých bude probíhat online výuka daného předmětu. Budete se přihlašet pomocí jednotlivých kurzů (předmětů) přes MEET. Prosíme, dodržujte začátky výuky jednotlivých hodin a mějte připravené pomůcky. Doporučujeme se před hodinou napít a najíst atd., abyste se mohli věnovat především učení. Prosíme také všechny žáky, aby během online výuky dodržovali pravidla slušného chování. Rozvrhy zde

3. ročník bude mít každý den pouze jeden třičtvrtěhodinový blok (MEET přes Český jazyk). Všem rodičům předem děkujeme za pomoc při online výuce.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte přes email na své třídní učitele, popř. na vyučujícího daného předmětu. Děkujeme a doufáme, že se co nejdříve zase potkáme ve škole.  Tomáš Louda, ředitel školy