Aktuality

Online seminář PODPORA DÍTĚTE VE VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU

11.1.2021

Vážení rodiče, 
MAS Hlinecko připravila pro rodiče na online seminář s názvem PODPORA DÍTĚTE VE VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU v úterý 26. 1. 2021 do18:00–19:00 hodin
Lektoři: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D., Mgr. Petra Pavlíčková
Obsah semináře: Workshop je zaměřen na téma volby budoucího studijního směřování. Cílem je představit, jak děti provázet na cestě k výběru studia, jak s nimi o budoucím oboru vzdělání a uplatnění v praxi mluvit, jak respektovat jejich přání i reálné možnosti. Dále přinese workshop informace o tom, jak se orientovat v nabídce studijních oborů a kde hledat informace. Seminář je organizován v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503. 

V případě zájmu o tento seminář se prosím přihlaste prostřednictvím emailu  groulikova@mashlinecko.cz  Přihlášení je možné do pondělí 25. 1. 2020. V den konání vám bude zaslán odkaz, pod kterým se bude webinář konat.