Aktuality

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA - při zájmu rodičů od září 2021

28.2.2021

Máte doma předškoláka nebo dítě, kterému byl doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok? Pak právě pro Vás je přípravná třída vhodná.

Úkolem přípravné třídy je hravou formou připravit Vaše dítě k úspěšnému nástupu do 1. třídy základní školy, usnadnit mu přechod do základního vzdělávání, případně vyrovnat nedostatky, které byly příčinou k odkladu povinné školní docházky. Dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky. V rámci aktivit přípravné třídy nebude chybět ani prostor pro spontánní hru a pobyt na čerstvém vzduchu. To vše se bude dít s důrazem na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného předškolního vzdělávání a není založeno na klasifikaci. Výuka v dopoledních hodinách probíhá v jedné z kmenových tříd naší školy. Po dopolední výuce má dítě možnost navštěvovat školní družinu a využívat aktuální nabídku kroužků školní družiny a stravovat se ve školní jídelně.
Základním předpokladem pro otevření přípravné třídy je však dostatečný počet zájemců.

VEŠKERÉ INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Ležákovka rozjíždí přípravnou třídu- VIDEOREPORTÁŽ  (KIS HLINSKO)