Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - PRAKTICKÉ INFORMACE

20.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na blížící se termín zápisu Vašich dětí do 1. třídy si Vám dovolujeme touto cestou předat základní informace k organizaci a průběhu zápisu na naší škole. Aktuálně nelze předvídat, jaká mimořádná opatření budou platit, proto jsme upravili organizaci zápisu tak, aby maximálně vycházela vstříc individuálním možnostem a potřebám každého z Vás.

Pokud bude na konci školního roku situace příznivá, bude pro přijaté děti a jejich rodiče uspořádáno společné setkání, v rámci kterého se děti seznámí s prostředím školy, s jejich novou třídou i s novou paní učitelkou. V případě i nadále nepříznivé situace budou rodičům základní informace nezbytné pro vstup dítěte do školy zaslány.

Přihlášku k základnímu vzdělávání včetně příloh (popř. žádost o odklad) lze podat v období od 01. 04. do 22. 04. 2021 a to jedním z následujících způsobů.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

1. ZÁPIS PŘES WEBOVOU APLIKACI „Zápisy Online“

Od 1. dubna do 22. dubna 2021 bude možné podat elektronickou žádost o přijetí k základnímu vzdělání (či žádost o odklad povinné školní docházky) prostřednictví webové aplikace „Zápisy Online“. 

Na totmto odkazu se můžete podívat na videonávod Jak se přihlásit přes ONLINE ZÁPIS - pro rodiče od 2:05 minuty do 3:15 minuty.


2. PÍSEMNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Přihlášku, včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí, lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky (ID naší datové schránky ntmmmd9);
  • emailem s elektronickým podpisem - nelze zaslat prostý email (žádosti prosím zasílejte na e-mail: red@zslezaku.cz);
  • poštou (na adresu školy Ležáků 1449, 539 01 Hlinsko).
    V případě písemného podání je třeba, aby byla Vaše žádost se všemi přílohami doručena do školy v období od 01. 04. do 22. 04. 2021 - nejpozději však ve čtvrtek 22. 04. 2021.


3. OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Osobní podání lze učinit:

  • v období od 01. 04. do 22. 04. 2021 lze žádost podat osobně přímo v kanceláři školy - s ohledem na probíhající distanční výuku vás prosíme vždy o předchozí telefonickou domluvu na konkrétním termínu a čase, abychom se Vám mohli dostatečně věnovat (731 576 355 – ředitel školy);
  • ve čtvrtek 22. 04. 2021 bude možné osobní podání žádosti v kanceláři školy v čase
    od 10:00 – 16:00 hodin.

Pro případ písemného či osobního podání si již nyní můžete formuláře žádostí s veškerými přílohami stáhnout a vytisknout z našich webových stránek. Tyto dokumenty jsou umístěny ve složce „Dokumenty a formuláře“, popř. využijte tohoto aktivního odkazu: TISKOPISY KE STAŽENÍ

Pokud nemáte možnost z webových stránek si uvedené dokumenty vytisknout, obraťte se na nás – žádosti Vám rádi vytiskneme a společně se domluvíme na způsobu jejich předání.
 

Kancelář školy:          469 311 597
Mobil:                        731 576 355
E-mail:                      
red@zslezaku.cz

                             Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA

                            ředitel školy