Aktuality

ORGANIZACE VÝUKY od 17. 05. 2021

14.5.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od 17. května 2021 bude ve všech ročnících probíhat výuka již PREZENČNĚ.

ORGANIZACE VÝUKY

SRAZ všech žáků 1. i 2. stupně bude u hlavního vchodu v 7:50 hodin.

Žáky budou vyzvedávat učitelé první vyučovací hodiny, zajistí jejich otestování a přesun do jednotlivých tříd.

Prosíme, aby se žáci z různých tříd před vchodem do školy nemíchali dohromady, dodržovali rozestupy a každá třída utvořila svou skupinu. 

Výuka bude probíhat podle běžného prezenčního rozvrhu.

Testování antigenními testy bude probíhat u žáků 1. stupně i 2. stupně  jednou týdně (v pondělí). 
                                                                  

STANOVENÝMI PODMÍNKAMI PRO ÚČAST NA PREZENČNÍ VÝUCE JSOU:

  • účast na povinně stanoveném testování jednou týdně
  • povinné nošení ochrany úst a nosu ve škole i školní družině (minimálně v podobě chirurgické roušky);
  • použití dezinfekce rukou při každém vstupu do budovy školy;
  • dodržování stanovených hygienických pravidel;
  • zachování homogenity tříd a skupin ve školní družině.

Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána v případech:

  • žák má pozitivní výsledek testování.
  • žák se nezúčastní povinně stanoveného antigenního testování v minimálně stanoveném rozsahu. 

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:

  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu viru SARS-CoV-2 provedeného na odběrovém místě (toto potvrzení nesmí být starší 48 hodin);
  • absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 nařízenou izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (tato skutečnost musí být doložena potvrzením odběrového místa, či praktického lékaře);
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů můžete psát na red@zslezaku.cz nebo volat na 731 576 355 (ředitel školy).

Děkujeme Vám za spolupráci. Tomáš Louda, ředitel školy