Aktuality

PŘIJATÍ ŽÁCI DO 1. TŘÍDY

23.4.2021

Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli přihlásit svoje děti do 1. třídy a do přípravné třídy na naši školu!  
Příští školní rok se díky vám podaří otevřít dvě první třídy (každá bude tvořena 16 dětmi) a dvě přípravné třídy. 
Věříme, že budete spokojení a dětem se u nás bude líbit. 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. TŘÍDY - školní rok 2021/2022
Učitelé z Ležákovky