Aktuality

NAVÝŠENÍ ÚPLATY ZA STRAVU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ OD 1.9.2022

29.6.2022

Z důvodů vysokého nárůstu cen za energie a potraviny jsme nuceni přistoupit od 1. 9. 2022 k navýšení úplaty za stravu ve školní jídelně/výdejně.

Výše stravného je stanovena podle věku strávníka:                                                

  • žáci     do 6 let  za /1 oběd   30,-Kč    záloha měsíční   600,- Kč                                               
  • žáci    7 -10 let  za /1 oběd   32,-Kč    záloha měsíční   640,- Kč                                     
  • žáci   11-14 let  za /l  oběd   34,-Kč    záloha měsíční   680, -Kč                                       
  • žáci nad 15 let  za /l  oběd   36,-Kč    záloha měsíční    720,- Kč
  • zaměstnanci škol    82,-Kč
  • cizí strávník            82,-Kč

Prosím rodiče žáků, pracovníky škol a cizí strávníky, aby si zadali/upravili trvalé platební příkazy u své banky s novou cenou měsíční zálohy.

Platby by měly probíhat vždy do 20. dne v měsíci předem (tzn. příkaz si zadejte od srpna do května - mimo prázdnin).

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány na dobu školního roku (dle zákona č.531/2004Sb. školský zákon- školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího roku).

Děkuji za pochopení a za správné nastavení měsíčních záloh, dle věkových kategorií.

Dne 27. 6. 2022                                             Ilona Vašková, DiS., ředitelka Školní jídelny Hlinsko