Aktuality

ŠERPOVÁNÍ IX.A aneb VČELIČKY OPOUŠTĚJÍ ÚL

28.6.2022

Dne 28. 6. 2022 v 15.30 hod proběhlo na ZŠ Ležáků Hlinsko ve společenské místnosti slavnostní rozloučení k ukončení povinné školní docházky spojené se šerpováním třídy IX.A. Akce se zúčastnili jejich rodiče, prarodiče, učitelé spolu s panem ředitelem a další hosté. Po úvodním uvítání třídní učitelkou převzali iniciativu žáci IX. A, provázeli celým programem, který započal zhlédnutím dvou vtipných videí z pestrého života na ZŠ. Po pronesených slovech pana ředitele a všech třídních učitelek se program završil šerpováním a následným poděkováním rodičům i učitelům.

Přejeme všem včeličkám krásný let.

Hana Rybenská, tř. učitelka + celý pedagogický sbor

FOTOGALERIE