Aktuality

Přednášky s psychologem pedagogicko-psychologické poradny

17.10.2022

Dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na plánované akce do Azylového domu pro těhotné matky v tísni v Hamrech. Na podzimní dny jsme pro zájemce z řad široké veřejnosti připravili dvě přednášky s psychologem. 
První přednáška na téma Problematika života dítěte ve škole očima psychologa pedagogicko-psychologické poradny se uskuteční dne 20. října 2022. O tématech jako jsou školní zralost, domácí příprava, komunikace rodičů se školou, obtíže při zvládání učiva, profesní orientace a dalších pohovoří psycholožka Mgr. Zdeňka Schreierová. Přednáška proběhne v sále azylového domu a začíná v 16.30 hod. 
Druhá přednáška je naplánovaná na 24. listopad tentokrát na téma: Jak vyváženě naplňovat potřeby všech členů rodiny
Podrobnější informace o plánovaných besedách s psychologem naleznete v přiložených pozvánkách. 
Těšíme se na Vaši účast. 

M. Danielová, sociální pracovnice 
Azylový dům pro těhotné matky v tísni 
Hamry 107, 539 01 Hlinsko