Aktuality

BURZA STŘEDNÍCH ŠKOL 2022

8.11.2022

Po dvouleté pauze se na Ležákovku znovu vrátila tradiční Přehlídka středních škol. Nabídla žákům a jejich rodičům osobní setkání se zástupci středních škol v jeden den, na jednom místě a pod jednou střechou.
Aktuální nabídku oborů a možností studia prezentovalo 27 středních škol. Žáci a rodiče měli možnost se v pohodové atmosféře seznámit s charakteristikou nabízených oborů, s uplatněním absolventů v praxi a v neposlední řadě s podmínkami pro přijetí.
Součástí burzy byla také nabídka kariérového poradenství zabezpečovaného Informačně poradenským centrem pro volbu a změnu povolání při ÚP Hlinsko.
Akce se těšila vysoké pozornosti široké veřejnosti. Děkujeme za podporu středním školám, žákům i rodičům. Přejeme všem deváťákům šťastnou ruku při volbě budoucí střední školy.

Fotogalerie