Dokumenty

ŠVP

    Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
    ŠVP školní družiny

DOKUMENTY

    ŠKOLNÍ ŘÁD
    PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
    VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
    Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky
    Seznam přijatých dětí do 1. tříd ve školním roce 2022/2023
    Seznam přijatých dětí do přípravných tříd ve školním roce 2022/2023

VÝROČNÍ ZPRÁVY

    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020/2021
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.1
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.2
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.3
    VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 - příloha č.4

ŠKOLSKÁ RADA

    Zápis z jednání 11.10.2021
    Výsledky voleb do školské rady
    Vyhlášení řádných voleb do školské rady
    Hlasovací lístek řádných voleb do školské rady - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
    Zápis z jednání 28.6.2021
    Zápis z jednání z 12.10.2020
    Zápis z jednání z 23.10.2019
    Zápis z jednání z 28.8.2019
    Zápis z jednání z 26.3.2019
    Zápis z jednání z 1.11.2018
    Zápis z jednání z 11.10.2017
    Zápis z jednání z 31.8.2017
    Zápis z jednání z 2.11.2016
    Zápis z jednání z 25.8.2016
    Zápis z jednání z 23.11. 2015
    Zápis z jednání z 18. 5. 2015
    Zápis z jednání z 3. 11. 2014 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

    INFORMACE O PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ- září 2021