FORMULÁŘE KE STAŽENÍ


UVOLNĚNÍ ŽÁKA
    Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování
    Uvolnění z TV
    Žádost o uvolnění žáka z vyučování (více dnů)

ŠKOLNÍ DRUŽINA
    Přihláška do školní družiny
    Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (ZÁPIS do 1. tříd)
    Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR
    Příloha č. 3 - Zápisový lístek

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
    Žádost o odklad povinné školní docházky
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce - Odklad

PŘESTUP ŽÁKA
    Žádost o přestup žáka
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

PŘEVEDENÍ ŽÁKA DO JINÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (dříve speciální třída)
    Žádost o převedení do jiného vzdělávacího programu
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce

ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO TŘÍDY ZŘÍŹENÉ PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA (dříve praktická třída)
    Žádost o ZAŘAZENÍ žáka do třídy zřízené dle § 16 odst. 9.doc
    Příloha č. 1 - Prohlášení zákonného zástupce
    Příloha č. 2 - Informovaný souhlas - GDPR

PŘIHLÁŠKA K POBYTU VE ŠKOLE ZAJIŠŤUJÍCÍ NA ÚZEMÍ ORP HLINSKO NEZBYTNOU PÉČI O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 10 LET
    Přihláška k pobytu ve škole zajišťující na území orp hlinsko nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let