FOTOGALERIE

Prvouka u Dráčků

8.11.2017

V prvouce se učíme o našem městě. Navštívili jsme již muzeum a galerii, kde jsme se dozvěděli něco o historii Hlinska a o významných osobnostech. Prošli jsme se Hlinskem a ukazovali si významné budovy, obě náměstí, významné ulice apod. Alex nám ve středu přinesl z informačního centra plánky města, a tak jsme ve třech skupinkách vyhledávali všechno i na mapě. Děti si navzájem dávaly úkoly odkud mají vystartovat, kterými ulicemi mají projít a do jakého cíle dojít. Ve čtvrtek jsme pokračovali s prací s mapou. Tentokrát už měl plánek každý, a tak si to mohl každý sám zkusit vyhledat důležitá nebo zajímavá místa a označit si je nálepkou s popisem. Poté měly děti za úkol jít po třech trasách a najít, co bylo jejich cílem. Kdo našel správné cíle všech tras, měl radost ze splněného úkolu a dostal jedničku. Potom ještě děti vyhledávaly nejdůležitější hlavní ulice v našem městě a zjišťovaly, odkud kam až vedou.
Všechny hledání na mapě bavilo a moc se nám hodina líbila. Děti mají doma zkoušet hledat na mapě. Budeme hledat i na známky. :-)

Místa: Poděbradovo nám., Tylovo nám., ZŠ Ležáků, ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, městský úřad, MFC, muzeum, Betlém, sjezdovka, zimní stadion, bazén, apod.

Ulice: Adámkova, Poličská, Ležáků, Wilsonova, Rváčovská, Resslova, Havlíčkova apod

 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 103
103
 102
102
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 101
101