FOTOGALERIE

Burza středních škol

2.11.2017

Ve čtvrtek 2. listopadu se v prostorách tělocvičny Základní školy Ležáků uskutečnil v pořadí již 5. ročník prezentace středních škol. Akce byla tradičně připravena pro žáky 8. a 9. ročníků všech základních škol z Hlinska a jeho okolí, tedy nejen pro žáky z Ležákovky. Velké poděkování patří kolegům okolních základních škol, kteří předali informace o akci svým žákům i jejich rodičům a tak napomohli k velké účasti veřejnosti.
Od 15 hodin se mohli žáci společně se svými rodiči seznamovat se středními školami Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje a kraje Vysočina. Prezentace studijních oborů se v letošním roce zúčastnilo 32 středních škol. Poprvé se této prezentace účastnilo IPS Hlinsko, které nabídlo žákům své služby v oblasti kariérového poradenství.
Cílem této akce je usnadnit žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední školy a žákům 8. ročníků přiblížit situaci, která je čeká příští rok. Velkým přínosem je rovněž příležitost pro rodiče zjistit si pro ně podstatné informace o nabízených studijních oborech jednotlivých škol přímo v Hlinsku.
V příštím roce budeme v této tradici i nadále pokračovat. Již nyní máme přislíbenu účast řady dalších škol.             Mgr. Romana Pažitná, výchovná poradkyně

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112