FOTOGALERIE

Recitační soutěž - školní kolo

7.3.2018

Ve středu 7. března 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola,
kde byli vybráni zástupci z každé třídy, kteří svou třídu reprezentovali. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Výkony
byly hodnoceny porotou z řad pedagogů. Hodnotila se připravenost, úroveň a kultura projevu. Nechyběla ani 
návštěva rodičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

1. kategorie: 1. – 3. ročník:       1. místo: Natálie Staňková  3. A
                                                  2. místo: Ondřej Tomiška  3. A
                                                  3. místo: Anežka Doležálková  3. A

2. kategorie: 4. – 5. ročník:       1. místo: Izabela Trochová  5. A
                                                  2. místo: Kateřina Rakoušová  5. A
                                                  3. místo: Oliver Sodomka  4. A

3. kategorie: 6. – 9. ročník:       1. místo: Šárka Nováková  8. B
                                                  2. místo: Pavla Formánková  6. A
                                                  3. místo: Adéla Čepová  6. A

Vítězové byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Všem zúčastněným blahopřejeme.
 

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115