FOTOGALERIE

Ajax – Co smím a nesmím - III.A

21.3.2018

Proč vznikl projekt Ajax
Jedním z projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality je projekt - „AJAXŮV ZÁPISNÍK“, který vznikl v roce 2001 na místní úrovni, ale hned v následujícím roce, tedy od roku 2002, se stal projektem celorepublikovým. Je určen dětem 2. ročníků základních škol. Vznikl na základě zkušeností preventistů z práce s dětmi na základních školách.

„AJAXŮV ZÁPISNÍK“
Jedná se zde o jakousi učebnici – pracovní sešit, který seznamuje děti s jednotlivými problematikami nenásilnou formou a „využívá“ věku, kdy již děti umí číst a psát a stále rády přijímají nové vědomosti formou hry. 
Zápisníkem děti „provází“ policejní pes AJAX. Děti pracují a plní úkoly za pomoci učitelky v hodinách prvouky nebo doma za pomoci rodičů. Projekt se na konci školního roku na školách společně s pedagogy vyhodnocuje a děti dostávají různé věcné odměny.
Od roku 2002 (od září roku 2004 jako projekt celorepublikový) navázal na znalosti získané ve druhém ročníku pracovní sešit „AJAXŮV ZÁPISNÍK II“ určený pro 3. třídy základních škol. Děti si získané znalosti rozšiřují a prohlubují. Zápisník je uspořádán do několika tematických celků se zaměřením na:
• dopravní výchovu • závislosti (drogy, alkohol, cigarety, netholismus) • mezilidské vztahy (šikana, úcta k rodičům, pedagogům) • vlastní bezpečí (sebeochrana, zdravověda) • sebeochrana (prevence patologických jevů) • bezpečné prázdniny • kyberšikana • finanční gramotnost • počítačová kriminalita
V každé třídě zůstává plyšový pes Ajax – maskot třídy. Na konci školního roku je projekt na školách společně s pedagogy opět vyhodnocen a děti dostávají věcnou odměnu. Dobré školní výsledky jsou pouze jedním z kritérií hodnocení dětí, další a velmi důležité je např. jednání fair play, kamarádské chování, pomoc spolužákovi, pomoc paní učitelce apod.

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108