FOTOGALERIE

Lednicko-valtický areál - VII.A, IX.A

21.5.2018

V pondělí 21. května se žáci třídy VII. A a IX. A vypravili společně se svými třídními učitelkami a ředitelem školy na již tradiční pětidenní turisticko-poznávací pobyt, tentokrát s cílem poznat přírodní zajímavosti a kulturní památky Lednicko-valtického areálu.
Prvním společným cílem se v letošním roce stal Autokemp Apollo Lednice, kde se celá naše výprava ubytovala. Po obědě nás čekala vycházka Lázeňskou kolonádou do města Lednice, kde jsme doplnili rychle ubývající zásoby pití a příjemně si odpočinuli v zámeckém parku. Po návratu do kempu si už každý užíval zbytek dne po svém, každý tak trochu jinak - někteří odpočinkem na chatce, jiní s míčem na trávě. Cíl byl však pro všechny stejný, nabrat dostatek energie a sil na druhý den.
V úterý po snídani jsme se přesunuli do města Lednice, kde jsme měli zajištěnu prohlídku zámku známého nejen pro svoji skvostnou architekturu, ale i pohádkovou krajinu jižní Moravy, kterou doplňuje. V rámci 1. okruhu jsme se seznámili s reprezentačními sály přízemí zámku a dozvěděli se řadu zajímavých a pro nás nových informací. Po prohlídce následoval přesun do zámeckého parku, který patří ke světově významným dílům zahradnického umění. Během jeho návštěvy jsme zavítali i do palmového skleníku, který prezentuje sbírku tropických a subtropických rostlin. Samotná stavba skleníku dodnes patří mezi naše významné technické památky. Na závěr dopoledního programu jsme si vychutnali pohled na stavbu 62 metrů vysoké nejstarší rozhledny u nás, která byla postavena na dřevěných pilotech v bažinaté půdě. Odpolední program začínal po obědě nenáročným pěším přesunem od zámku k minaretu, na který ti nejzdatnější vyběhli. Ve tři hodiny už na nás čekala lodička, která všechny bezpečně přepravila od minaretu k Janovu hradu. Během jeho prohlídky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z historie stavby hradu a historie knížecího rodu Lichtenštějnů. Poté nás už čekal návrat do kempu a večerní dovádění v kempu.

Středeční den byl věnován poznávání přírodních zajímavostí nabízených naučnou stezkou procházející Národní přírodní rezervací Lednické rybníky, která patří k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám na území České republiky. Prostřednictvím 14 panelů rozmístěných po 11 kilometrů dlouhé trase jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vodním ptactvu, rostlinách i o historii a architektuře zdejší parkové krajiny. Na trase je současně postaveno několik památek zvyšujících atraktivitu lokality pro zvědavé návštěvníky - Chrám tří Grácií, Hraniční zámeček, Rybniční zámeček a další. Naše kroky zamířily k jedné z nich, k Apollonovu chrámu, který nám umožnil vyhlídku na místa, která na nás ve středu ještě čekala.
Ve čtvrtek po snídani jsme se autobusem přesunuli do Valtic, města, jehož dominantou je barokní zámek s kaplí. Abychom si ale zpestřili program, zámek jsme si prohlédli pouze zvenku a vydali se po cestě vinoucí se mezi vinicemi za nevšední turistickou atrakcí - „Stezkou bosou nohou“. Stezka představuje 5 kilometrů dlouhou trasu, která začíná na místním vrchu Rajsna a prochází přes území sousedního Rakouska. Po cestě je rozmístěno celkem 11 zastávek, na kterých jsme se prošli bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech, či v bahně. Balancovali jsme na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinuli si na dřevěných lehátkách a kochali se pohledem do širokého okolí. Chůze naboso po různých přírodních materiálech nám zprostředkovala zvláštní smyslové vjemy. Nevšedních možností si užívali nejen děti, ale i jejich učitelé. 
V pátek po snídani proběhl rychlý úklid chatek, poté jsme se vydali autobusem do Břeclavi, kde jsme přesedli na vlak a vydali se směrem k Hlinsku.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům, že umožnili svým dětem zúčastnit se tohoto týdenního pobytu, poděkování patří i samotným žákům za jejich bezvadné chování během celé akce. Těšíme se zase za rok…..(bohužel už bez deváťáků, kterým tímto přejeme hodně úspěchů v jejich další etapě života).            Ing. Mg. Bc. Tomáš Louda, MBA

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105