FOTOGALERIE

Divadelníci z Ležákovky vystoupili pro dobrou věc

18.9.2018

Divadelníci z Ležákovky vystoupili pro dobrou věc

V letošním školním roce oslaví dětský divadelní kroužek Ležákovky 25. výročí svého vzniku. Protože v tomto roce probíhají i akce připomínající 100. výročí vzniku samostatného Československa, rozhodli se naši malí divadelníci tato dvě výročí oslavit hudební pohádkou „Ať žijí duchové“, kterou odehráli  18. září v MFC pod záštitou starosty města Miroslava Krčila.

Úpravy původní pohádky se chopila paní učitelka Dana Chaloupková a s nácvikem ji celý rok  pomáhala paní vychovatelka Petra Svobodová. Na přípravě se podíleli členové divadelního kroužku společně s pěveckým sborem Hlásek. Pod scénářem původního pohádkového muzikálu je podepsán Zdeněk Svěrák a pod dnes již notoricky známými písněmi Jaroslav Uhlíř. A protože pan Zdeněk Svěrák je i spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple pomáhající lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci, rozhodli jsme se na Ležákovce, že při příležitosti divadelního představení vyhlásíme sbírku pro Centrum Paraple. S tímto cílem děti s pohádkou vystoupily a výtěžek z tohoto představení 16.018 Kč věnovaly právě na konto PARAPLE. Všem návštěvníkům divadelního představení velice děkujeme za jejich dobrovolné a štědré finanční příspěvky.

Průběhem celého představení provázeli moderátoři Martina Lukášková a David Bíško, bývalí herci divadelního kroužku Ležákovky. Všech 35 dětí (od 2. do 9. třídy) zvládlo velice dobře své role, pohyb na jevišti, zpěv a podalo úžasné výkony bez trémy. Všichni byli odměněni velikým a opakujícím se potleskem. Představení se zúčastnil zástupce centra PARAPLE paní Hana Matoušů, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta města Hlinska Miroslav Krčil, který celé představení zaštiťoval. Každý z nich pronesl několik povzbuzujících vět k malým hercům i k divákům v sále. Představení podpořili i někteří zastupitelé, ředitelé okolních škol a zástupci neziskových organizací města.

Pan ředitel Tomáš Louda měl velkou radost, že mohl před celým divadlem přečíst zdravici od Zdeňka Svěráka, který se omluvil, že nemohl na vystoupení přijet. Zároveň krásným a svým typickým humorem povzbudil všechny malé herce v jejich práci a popřál jim, aby si vždy užívali nejen  samotné představení, ale i celou cestu jeho nacvičování a legraci s tím spojenou. S přáním úspěšného vystoupení se připojil i Jaroslav Uhlíř se svou ženou.

Na závěr celého večera si divadlo připomnělo výročí Československa krásnou písní, taktéž dvojice Svěrák, Uhlíř, Chválím tě Země má, a oblíbenou lidovou písní T.G. Masaryka - Ach synku, synku.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli na Centrum Paraple, všem, kteří se podíleli na uskutečnění této slavnostní akce, rodičům, kteří pomáhají při výrobě kostýmů, zpěvákům z Hlásku a především všem mladým hercům, kteří skvěle předvedli, jak se dělá divadlo.

 Mgr. Dana Chaloupková, Mgr. Kristýna Burešová

 101
101
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103