FOTOGALERIE

Recitační soutěž - školní kolo

12.3.2019

V úterý 12. března 2019 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela třídní kola,

kde byli vybráni zástupci z každé třídy zástupci, kteří svou třídu reprezentovali. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Výkony

byly hodnoceny porotou z řad pedagogů. Hodnotila se připravenost, úroveň a kultura projevu. Nechyběla ani

návštěva rodičů. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

 

1. kategorie: 1. – 3. ročník:       1. místo: Castle Zoya  1. A

                                                  2. místo: Uhrová Michaela  2. A

                                                  3. místo: Nevečeřalová Zdenka  2. A

 

2. kategorie: 4. – 5. ročník:       1. místo: Staňková Natálie  4. A

                                                  2. místo: Doležálková Anežka  4. A

                                                  3. místo: Říhová Barbora  5. A

 

3. kategorie: 6. – 9. ročník:       1. místo: Duchečková Nikol  6. A

                                                  2. místo: Rakoušová Kateřina  6, A

                                                  

 

Vítězové byli odměněni knížkou, diplomem a sladkostí.  Všem zúčastněným blahopřejeme.

 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114