FOTOGALERIE

žáci 9. A pod vedením p. uč. Romany Pažitné připravili Halloween

31.10.2008
Na 31. 10. si žáci 9. A pod vedením p. uč. Romany Pažitné připravili v rámci výuky angličtiny projekt Halloween a zábavnou formou seznamovali své mladší spolužáčky s kulturou anglicky mluvících zemí.