FOTOGALERIE

Noc s Frausovskou matematikou - Koťata a Beránci (III. A, III. B)

20.11.2011
S matematikou jinak, s matematikou v posteli, matematiky se nebojíme byl název akce ZŠ Ležáků, která se uskutečnila 20. října. Průkopníci nové metody výuky matematiky dle profesora Hejného, žáčci třetích tříd, strávili s matematikou čtvrteční odpoledne i noc. Pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové a Ivety Pekařové žáci procházeli 11 stanovišť s různými matematickými úkoly, kdy stanoviště byla pojmenována dle jednotlivých logických úloh. A tak jste se mohli setkat s Hady, Lesoněm, Pavučinou .... „Počítáme rádi", ozývalo se z chodeb ZŠ Ležáků. Vyhodnocením soutěží, předáním drobných dárků a sladkostí, ale odpoledne ve škole neskončilo. Tečkou se stala diskotéka s dalšími soutěžemi, předání „ šmoulích sladkostí" a vrcholem celé akce byl noční pobyt ve škole. Paní učitelky jsou prvními, které se odvážně chopily příležitosti přiblížit matematiku žákům jiným způsobem a probudit v nich zájem o tento vesměs všemi obávaný předmět. „ZŠ Ležáků si zvolila správnou cestu, mohu to tvrdit i na základě kladných ohlasů ze strany rodičů" dodává ředitelka Mgr. Milada Konečná. „