FOTOGALERIE

Exkurze žáků 7. tříd v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí

27.1.2014
V pondělí 27. ledna navštívili žáci 7. ročníků Ležákovky státní podnik Lesy České republiky, Semenářský závod v Týništi nad Orlicí, jehož hlavním úkolem je produkce osiva lesních dřevin. V úvodu exkurze byly žákům vysvětleny důvody, proč se vlastně plody ze stromů v lese sbírají a proč se z nich semínka získávají. Od zaměstnanců semenářského závodu se dozvěděli základní rozdíly mezi přirozenou a umělou obnovou lesa, současně získali informace o příčinách zavádění holosečného způsobu hospodaření v lese a o zavádění smrkových a borových monokultur. V návaznosti na to se postupně seznamovali se způsoby získávání a skladování suroviny (plodů jednotlivých druhů jehličnatých i listnatých dřevin) potřebné pro zajištění požadovaného množství semene. Seznámili se s postupy při jejich zpracování a ošetřování proti škůdcům, včetně následného uskladnění. Prohlédli si luštírnu a její vybavení jednotlivými luštírenskými komorami, navštívili mrazicí boxy, klimatizovaný sklad určený pro skladování vyluštěného osiva a banku lesního osiva, do které se ukládá část osiva vysoké genetické hodnoty potřebné pro zachování regionálních populací jednotlivých druhů dřevin.Žáci se rovněž seznámili s doplňkovou činností výroby ptačích budek. Výroba a následné vyvěšování ptačích budek mají velký význam nejen při ochraně jednotlivých druhů ptáků, ale jsou i velmi důležitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. Ptáci se dokážou soustředit v místech šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová stádia. Všichni, kteří budou mít zájem, se budou moci na jaře přijít podívat do areálu Základní školy praktické a speciální v Hlinsku a prohlédnout si nainstalované vybrané typy ptačích budek vyráběných právě v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout budky určené například pro sýkorky, rorýse, poštolku, netopýra, hmyzí hotel a úlek pro čmeláky. Seznámí se tak prakticky s jejich technickým řešením -s jejich celkovými rozměry, velikostí dutiny a vletového otvoru.