FOTOGALERIE

Stáří očima dětí

30.1.2014
Žáci ze Základní školy Ležáků pravidelně navštěvují místní Domov seniorů. Svou účastí tak zpříjemňují chvilky babičkám a dědečkům, kteří v domově žijí, oslavují s nimi jejich životní jubilea a svátky. Právě při těchto výročích, která se připomínají vždy koncem každého měsíce, se aktivně účastní pěvecký sbor Mgr. Dany Chaloupkové a Mgr. Vladimíry Navrátilové. Děti jsou zde s radostí vítány, neboť už jenom jejich přítomnost všem klientům Domova seniorů pozvedne náladu. Ti si společně s dětmi zazpívají a vždy jsou potěšeni malým dárkem. Kromě pěveckého sboru přicházejí mezi seniory také děti ze školní družiny. Pravidelně každý rok se svými vychovatelkami nacvičují pásma pohádek, ba dokonce i dětskou operku Červená Karkulka a Budulínek, které byly původně určeny především rodičům. Nápad přijít s vystoupením k prarodičům - i když nejsou naši vlastní - se ujal a stal se tradicí školy. Společně s dětmi se těšíme na další setkání.
Mgr. Dana Chaloupková, učitelka ZŠ Ležáků