FOTOGALERIE

Lesní pedagogika

6.5.2014
Ve dnech 29. dubna, 6. a 7. května se žáci prvního až čtvrtých ročníků ZŠ Ležáků zúčastnili celodenního výukového programu v rámci lesnické pedagogiky, který si pro ně připravili zaměstnanci Lesní správy v Nasavrkách.
Aktivity probíhaly v lokalitě Tarabka - Chaloupka u Mnišky nedaleko obce Trhová Kamenice. Žáci měli možnost obohatit svoje teoretické povědomí o četné praktické zkušenosti. Shlédli ukázky vybraných činností při hospodaření v lese - označování stromů určených k těžbě, samotné kácení stromů, postup při jejich zpracování a práci lesnické techniky. Současně si mohli ověřit svoje znalosti a to hned na několika stanovištích. Pro žáky byly připraveny praktické ukázky z myslivosti - parohy, rohy, kůže a stopy vybraných druhů zvěře. Prostřednictvím skupinových her s názvy Lesní člověče a Les ve tmě si žáci ověřovali svoje znalosti a současně se učili vnímat přírodu prostřednictvím všech svých smyslů. Starší žáci si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky na pevný nebo pohyblivý terč. Zaměstnanci lesní správy připravili pro žáky i táborák.
Cílem environmentální výchovy na Ležákovce je vést žáky prakticky a názorně k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem - tedy i k sobě samému. Dále pak směřovat pozornost dětí k udržitelnému způsobu obývání světa a to nejenom v přírodovědných předmětech.