FOTOGALERIE

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, Muzeum papíru Velké Losiny - VIII. tř.

26.5.2014
Základní škola Ležáků se zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, který byl zahájen 26.08.2013. Do tohoto projektu je zapojeno 16 středních škol, se kterými spolupracuje 93 základních škol Pardubického kraje.
V rámci tohoto projektu podnikli v úterý 27.05.2014 osmáci ze základní školy Ležáků exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, která leží na moravské straně Hrubého Jeseníku. Na začátku prohlídky se seznámili z historií vzniku a výstavby tohoto objektu a dozvěděli se základní informace o funkci této elektrárny. V průběhu exkurze se podívali do prostor podzemní strojovny a navštívili horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny. Z nadmořské výšky 1350 m měli výhled na nejvyšší horu Moravy - Praděd.
Při zpáteční cestě zajistila paní učitelka Rybenská prohlídku Ruční papírny a Muzea papíru ve Velkých Losinách. Během prohlídky se žáci seznámili s provozem dosud fungující nejstarší manufaktury na výrobu papíru. Žáci společně s průvodcem navštívili stěžejní pracoviště pro jeho výrobu - prohlédli si modely prvních technologických zařízení průmyslové výroby papíru, shlédli videoprojekci představující evropský postup výroby ručního papíru a následně viděli i praktické ukázky.