FOTOGALERIE

Projekty v hodinách angličtiny

25.6.2014
V letošním školním roce vytvořily děti při hodinách angličtiny mnoho krásných projektů. Rozšiřují tak hravou formou slovní zásobu v jednotlivých probíraných tématech. Věříme, že Komenského myšlenka ŠKOLA HROU se takto zdárně naplňuje. Za všechny práce bychom vám chtěli představit ty poslední, které spojuje věta Těšíme se na prázdniny!.
Je to dopis žáčků třetí třídy kamarádům z Texasu, kteří nás navštívili na jaře. Třeťáci v tomto školním roce s angličtinou začínali a v dopise využili své celoroční znalosti angličtiny.
Dalším projektem byla módní přehlídka ve čtvrté třídě. Žáci si vyzkoušeli opravdovou promenádu v letních modelech, kterou moderovali anglicky.
Třetí projekt vytvořili žáci šesté třídy, kteří ztvárnili svoji představu podmořského světa. Je to takový malý obrázkový slovníček toho, s čím se můžeme o prázdninách potkat.
Za kolektiv angličtinářů Mgr. M. Cupalová